Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS phân tích dữ liệu

spss

Trong nghiên cứu khoa học, xét theo tính chất của dữ liệu nghiên cứu thì có nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Phần mềm SPSS do IBM phát triển hiện được sử dụng phổ biến nhằm phân tích dữ liệu định lượng cho các nghiên cứu xã hội tại Việt Nam. Trong […]

Nghiên cứu định tính trong marketing

nghiên cứu định tính

Nghiên cứu định tính là một dạng nghiên cứu khám phá trong đó dữ liệu được thu thập ở dạng định tính. Trong nghiên cứu thị trường, kỹ thuật sử dụng chính trong nghiên cứu định tính là thảo luận (thảo luận tay đôi, thảo luận nhóm) và các kỹ thuật diễn dịch. (*) Nghiên […]

Đề cương nghiên cứu Marketing dùng để làm gì

đề cương nghiên cứu

Đề cương nghiên cứu (hay Đề nghị nghiên cứu – Research proposal) dùng để nhà nghiên cứu và nhà quản trị liên lạc với nhau. Trong chương trình đào tạo thì Đề cương nghiên cứu dùng để GVHD và sinh viên liên lạc. Đề cương nghiên cứu có những tác dụng sau: 1. Đề cương […]

Dốt mà không dám hỏi

đặt câu hỏi

Hồi mới bắt đầu triển khai Fsoft, có lần khách Tây sang dạy cho quân của tôi một công nghệ mới. Sau cả buổi chiều vất vả dạy dỗ, tối đến khách hàng tâm sự: “Bọn tao không thể làm với chúng mày được. Quân của chúng mày dốt quá”. Tôi tức lắm hỏi lại: […]

Một số mô hình nghiên cứu Marketing thực nghiệm

mô hình nghiên cứu marketing thực nghiệm

Nghiên cứu thực nghiệm là phương pháp được sử dụng từ lâu trong nhiều môn khoa học như Vật Lý, Hóa học, Sinh học…Phương pháp này cũng được sử dụng nhiều trong các khoa học xã hội, kinh doanh… Trong nghiên cứu marketing, mô hình thực nghiệm được sử dụng phổ biến trong các nghiên […]