Category Archives: Nghiên cứu Marketing

Mục này là tập hợp các bài viết về chủ đề nghiên cứu marketing, gồm cả nghiên cứu hàn lâm và nghiên cứu ứng dụng. Trong chuyên mục có những chủ đề mà cần lưu ý khi thực hiện nghiên cứu marketing.

Cụ thể, gồm có

Vấn đề doanh nghiệp, vấn đề cần nghiên cứu
Nghiên cứu định tính và định lương
Cách lấy mẫu, cỡ mẫu
Phương pháp xử lý số liệu

Nghiên cứu định tính trong marketing

nghiên cứu định tính

Nghiên cứu định tính là một dạng nghiên cứu khám phá trong đó dữ liệu được thu thập ở dạng định tính. Trong nghiên cứu thị trường, kỹ thuật sử dụng chính trong nghiên cứu định tính là thảo luận (thảo luận tay đôi, thảo luận nhóm) và các kỹ thuật diễn dịch. (*) Nghiên […]

Đề cương nghiên cứu Marketing dùng để làm gì

đề cương nghiên cứu

Đề cương nghiên cứu (hay Đề nghị nghiên cứu – Research proposal) dùng để nhà nghiên cứu và nhà quản trị liên lạc với nhau. Trong chương trình đào tạo thì Đề cương nghiên cứu dùng để GVHD và sinh viên liên lạc. Đề cương nghiên cứu có những tác dụng sau: 1. Đề cương […]

Một số mô hình nghiên cứu Marketing thực nghiệm

mô hình nghiên cứu marketing thực nghiệm

Nghiên cứu thực nghiệm là phương pháp được sử dụng từ lâu trong nhiều môn khoa học như Vật Lý, Hóa học, Sinh học…Phương pháp này cũng được sử dụng nhiều trong các khoa học xã hội, kinh doanh… Trong nghiên cứu marketing, mô hình thực nghiệm được sử dụng phổ biến trong các nghiên […]