Hướng dẫn cài đặt phần mềm SPSS

Bài viết này nhằm hướng dẫn cài đặt phần mềm SPSS.

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM SPSS 25

SPSS 25 là phần mềm thống kê do IBM phát triển. SPSS phù hợp để thống kê với dữ liệu lớn.

Nó có khả năng thao tác với dữ liệu rất thuận tiện. Có khả năng nhập (import) từ nhiều dạng file khác nhau.

SPSS cung cấp nhiều cách xử lý dữ liệu như thống kê mô tả, phân tích hồi quy, phân tích nhân tố khám phá, kiểm tra độ tin cậy thang đo, phân tích cụm… Nó cũng sẽ cho phép bạn dự báo xu hướng.

TÍNH NĂNG PHẦN MỀM SPSS

  1. Thống kê
  2. Quản lý dữ liệu
  3. Chỉnh sửa dữ liệu.
  4. Dự báo.

CẤU HÌNH MÁY TÍNH ĐỂ CHẠY PHẦN MỀM SPSS 25

  1. Hệ điều hành: Windows XP / Vista / 7/8 / 10
  2. RAM: 1 GB.
  3. Dung lượng ổ cứng: 800 MB.
  4. Bộ xử lý: 1 GHz.

DOWNLOAD SPSS 25

Download tại đây:

Hướng dẫn cài đặt: xin xem trong file download

Leave a Reply