Marketing Công Nghiệp

Thật ra chủ đề này mình thích nói là Marketing giữa các tổ chức, hoặc Tiếp thị giữa các tổ chức hơn là Marketing công nghiệp. Vì chủ thể trong đây là các tổ chức, không giới hạn trong các ngành công nghiệp (xin lưu ý: industry trong tiếng Anh không chỉ là công nghiệp theo nghĩa công – nông – thương… trong tiếng Việt). Tuy nhiên, vì chữ marketing công nghiệp được sử dụng phổ biến nhất nên sẽ được dùng trong bài này.

Tài liệu cung cấp ở đây là bộ slide được chuẩn bị bởi thầy Vũ Thế Dũng. Nội dung gồm có

Giới thiệu về Marketing công nghiệp.

Giới thiệu về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ trong thị trường marketing công nghiệp. Các đặc điểm, định hướng, thách thức của những doanh nghiệp đó.

Các tính chất của B2B Marketing

Gồm các nội dung: xây dựng quan hệ với khách hàng, khảo sát sự hài lòng của khách hàng, tài sản khách hàng, truyền thông 2 chiều với khách hàng

Chức năng mua hàng

Gồm nội dung: nhiệm vụ của bộ phận mua hàng, các hình thức mua hàng, quan hệ đối tác chiến lược, các khuynh hướng trong mua hàng.

Hành vi của khách hàng tổ chức

Hành vi khách hàng tổ chức được phân tích dựa trên các lý thuyết: lý thuyết yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua, lý thuyết vai trò, lý thuyết hành vi lựa chọn.

Download tại đây

Leave a Reply