Tài liệu về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (innovation & startup)

Đây là tài liệu về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Tài liệu này được cung cấp cho lớp ToT bởi trung tâm TBI (Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp, thuộc ĐH Bách Khoa TPHCM). Nội dung gồm có

1. Giới thiệu chung

Giới thiệu chung về đổi mới sáng tạo, đổi mới đột phá, đội nhóm, pitch…

2. Khởi nghiệp tinh gọn

Giới thiệu về khởi nghiệp tinh gọn, hiệu quả.

3. Phân khúc thị trường – vẽ chân dung khách hàng

Giới thiệu và cung cấp các phương pháp phân khúc thị trường, tìm hiểu về khách hàng (phương pháp phỏng vấn) để tìm ra insight. Ai học marketing sẽ thấy phần này giống phần STP

4. Thiết kế mô hình kinh doanh – hoạch định phối thức giá trị

Trong phần này cũng đề cập đến huấn luyện.

Phối thức giá trị được hoạch định đựa trên kết quả của bước 3 – tìm hiểu về khách hàng.

5. Thiết kế bảng câu hỏi

6. Đổi mới mô hình kinh doanh – testing

7. Các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp

8. Nghiên cứu phát triển sản phẩm

9. Thiết kế phần cứng – phần mềm – bản mẫu

Download tài liệu: tại đây

Leave a Reply