Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS phân tích dữ liệu

Trong nghiên cứu khoa học, xét theo tính chất của dữ liệu nghiên cứu thì có nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Phần mềm SPSS do IBM phát triển hiện được sử dụng phổ biến nhằm phân tích dữ liệu định lượng cho các nghiên cứu xã hội tại Việt Nam. Trong loạt bài này, tác giả hướng dẫn sử dụng SPSS để phân tích dữ liệu.

Đây là phần mềm có trả phí. Ngoài SPSS, còn nhiều phần mềm khác có chức năng tương tự. Một phần mềm miễn phí mạnh mẽ được nhiều nhà nghiên cứu sử dụng là R.

Các nội dung sẽ được giới thiệu:

Giới thiệu chung về SPSS và các thao tác khởi tạo cơ bản

Các nội dung sau

 • Giới thiệu chung
 • Một số khái niệm cơ bản
 • Quy trình xử lý và phân tích dữ liệu bằng SPSS
 • Khai báo biến và nhập liệu
 • Một số xử lý
 • Thay đổi một số mặc định

Hướng dẫn cơ bản về tổ chức dữ liệu để sử dụng phần mềm SPSS

Video trên hướng dẫn cách khai báo biến để lưu trữ kết quả trả lời từ phiếu khảo sát.

Tóm tắt và trình bày dữ liệu nghiên cứu

Các nội dung sau

 • Làm sạch dữ liệu
 • Tạo bảng đơn biến
 • Lập bảng tổng hợp
 • Trình bày biểu đồ

Kiểm định mối liên hệ giữa các biến

Các nội dung sau

 • Kiểm định Chi bình phương
 • Kiểm định về trị trung bình của 1 tổng thể
 • Kiểm định về sự bằng nhau của trung bình 2 tổng thể
 • Phân tích phương sai ANOVA

Tổng hợp về kiểm định giả thuyết: Kiểm định giả thuyết thống kê

Tương quan và hồi quy tuyến tính

Các nội dung sau

 • Tương quan tuyến tính
 • Hồi quy đơn biến
 • Hồi quy đa biến
 • Kiểm định các giả thuyết

Kiểm định độ tin cậy của thang đo và phân tích nhân tố khám phá EFA

Các nội dung sau

 • Đánh giá độ tin cậy thang đo bằng Cronbach’s Alpha
 • Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA

Những nội dung được giới thiệu bên trên là chưa hết chức năng của phần mềm SPSS nhưng tạm đủ với đa số các đề tài NCKH của sinh viên.

Với các đề tài có mục đích phân khúc thị trường có thể sử dụng chức năng phân tích cụm (clusters analysis) của SPSS.

Với các đề tài có mô hình đề xuất là mô hình có cấu trúc thì cần cài đặt thêm AMOS để phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM).

 

PHẦN MỀM VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đây là hướng dẫn cài đặt phần mềm SPSS và giáo trình + data thực hành. Nếu Bạn quan tâm xin vui lòng đăng ký để chúng tôi gởi thông tin.

Xin vui lòng không sử dụng cho mục đích thương mại.

[contact-form-7 id=”362″ title=”Đăng ký tài liệu SPSS”]

14 Comments

 1. Khách Tháng Tám 26, 2018
 2. Hình đại diện của người dùng Phong Tháng Tám 26, 2018
 3. Nga Nguyễn Tháng Mười 7, 2020
 4. Hình đại diện của người dùng Phong Tháng Mười 20, 2020
 5. húa tuấn khanh Tháng Một 12, 2021
 6. Việt Tháng Một 18, 2021
 7. Hình đại diện của người dùng Phong Tháng Một 26, 2021
 8. Hình đại diện của người dùng Phong Tháng Một 26, 2021
 9. Hiep Tháng Ba 4, 2021
 10. Hình đại diện của người dùng Phong Tháng Ba 29, 2021
 11. Hình đại diện của người dùng Phong Tháng Ba 29, 2021
 12. Nguyen Tien Thanh Tháng Tư 19, 2021
 13. Hình đại diện của người dùng Phong Tháng Năm 10, 2021
 14. Hình đại diện của người dùng Phong Tháng Sáu 1, 2021

Leave a Reply