Nguyên lý Marketing

Nguyên lý Marketing

Nguyên lý Marketing (hay nguyên lý tiếp thị, tùy tên gọi) là học phần (có sách) viết về các nguyên tắc cơ bản trong Marketing. Nội dung bao gồm 10 chương, trước hết làm rõ các khái niệm cơ bản của marketing như khái niệm marketing, marketing mix, vấn đề đạo đức trong hoạt động marketing.

Nội dung đi vào phân tích nội dung các hoạt động marketing (quá trình marketing) như phân tích môi trường marketing, phân tích hành vi khách hàng thông qua hoạt động nghiên cứu thị trường, chọn thị trường mục tiêu, xây dựng chiến lược marketing và các chiến lược bộ phận gồm chiến lược sản phẩm, chiến lược định giá, chiến lược phân phối và chiến lược chiêu thị.

Ở đây, có thể ví dụ một số nguyên tắc như:

  • Tạo ra giá trị vượt trội. Trong thị trường cạnh tranh tự do, doanh nghiệp cần tạo ra giá trị vượt trội so với đối thủ.
  • Tuy nhiên, giá trị có tính tương đối, nghĩa là một gói sản phẩm (offer) có thể có giá trị cao đối với nhóm này, nhưng lại có giá trị thấp với nhóm khác. Vì thế, có nguyên tắc thứ hai là tập trung vào một phân khúc phù hợp.

Bạn đọc nếu muốn đầu tư thời gian nghiên cứu để nắm vững nguyên lý cơ bản trong Marketing thì nên tham khảo tài liệu này. Cuốn này tập trung về TƯ DUY MARKETING nhiều.

Marketing là quá trình tạo ra giá trị cho khách hàng và xây dựng mối quan hệ bền vững, rồi nhận được giá trị từ khách hàng

Kotler & Amstrong

Một số khái niệm cần lưu ý

Những khái niệm cơ bản như nhu cầu tự nhiên, mong muốn, nhu cầu có khả năng thanh toán…các bạn tự xem các nguồn tài liệu.

Market offerings: offerings là hàng hóa, dịch vụ, trải nghiệm đưa ra mời khách hàng, tạo giá trị. Giá trị càng cao thì khách hàng càng hài lòng, và càng dễ xây dựng mối quan hệ bền vững.

Giá trị khách hàng và sự hài lòng: offerings ở bên tại nên giá trị cho khách hàng. Nếu giá trị này lớn hơn kỳ vọng của họ thì họ hài lòng, nếu giá trị này ít hơn thì thất vọng. Ở đây có một vấn đề

  • Nếu truyền thông quá, làm khách hàng kỳ vọng nhiều => dễ thu hút nhưng cũng khó thỏa mãn khách hàng
  • Truyền thông vừa phải thì khó thu hút khách hàng nhưng khách dễ thỏa mãn hơn trường hợp trên. Trên cơ sở này có thể xây dựng mối quan hệ lâu dài.

Thiết kế chiến lược marketing

Đơn giản có mấy cái

  • Phân khúc: ở trên nói phải tạo ra offerings có giá trị. Đúng không? Nhưng giá trị là thứ có tính tương đối. Tưởng tượng: bạn là cô gái trẻ rất thích selfie, vậy thì cái điện thoại chụp hình đẹp có app chỉnh chọt là đáng giá với bạn. Còn đối với một ông già, cũng cái điện thoại đó không đáng giá như vậy. Vì thế, cần định rõ mình sẽ phục vụ ai. Đó là phân khúc.
  • Phối thức giá trị (value proposition): phối thức giá trị là xác định rằng mình sẽ cung cấp những giá trị nào cho khách hàng. Cái gì mình sẽ không cung cấp. Đây là phần lợi ích của cái offering bên trên.
  • Định hướng marketing: có 5 định hướng: hướng sản xuất, sản phẩm, bán hàng, nhu cầu, xã hội.

Nội dung sách Nguyên lý marketing

Nguyên lý Marketing – Principles of Marketing là một cuốn sách nổi tiếng về lĩnh vực marketing, được viết bởi hai tác giả Philip Kotler và Gary Armstrong. Cuốn sách này được xem là một tài liệu quý giá cho những người quan tâm đến lĩnh vực marketing và đặc biệt là những người đang làm việc trong ngành này. Tóm tắt sách bao gồm các chương chính, các khái niệm và ý tưởng quan trọng nhất của sách, cùng với những ví dụ minh họa và ứng dụng thực tế.

Cấu trúc 

Sách gồm 20 chương, xếp vào 3 phần.

Mỗi chương có mở đầu, nội dung. Cuối chương có tóm tắt lại mục tiêu, thuật ngữ chính, các tình huống để người học thực hành điều đã học trong chương

Xem ảnh

Chương 1: Marketing và giá trị khách hàng

Chương này giới thiệu về khái niệm marketing và quan hệ của nó với khách hàng. Marketing là quá trình tạo ra giá trị cho khách hàng bằng cách đặt họ vào trung tâm của mọi quyết định và hoạt động của công ty. Khách hàng là nguồn cung cấpdoanh thu và lợi nhuận cho các doanh nghiệp, vì vậy công ty cần phải tập trung vào nhu cầu của khách hàng và cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà họ cần.

Chương 2: Xây dựng chiến lược marketing và chiến lược doanh nghiệp: xây dựng quan hệ khách hàng

Chương này đề cập đến quá trình xây dựng chiến lược marketing và kế hoạch kinh doanh. Một chiến lược marketing hiệu quả phải đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và đồng thời mang lại lợi nhuận cho công ty. Kế hoạch kinh doanh phải bao gồm các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch hành động để đạt được các mục tiêu đó.

Chương 3: Phân tích môi trường marketing

Chương này giúp người đọc hiểu về môi trường marketing và cách phân tích môi trường đó. Môi trường marketing bao gồm các yếu tố bên ngoài và bên trong công ty ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Các yếu tố bên ngoài bao gồm yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá và công nghệ, trong khi các yếu tố bên trong bao gồm sản phẩm, giá cả, chất lượng, quảng cáo và phân phối.

Chương 4: Quản trị thông tin và tìm insight khách hàng

Chương này đề cập đến quá trình phân tích thị trường và khách hàng mục tiêu. Để thành công trong kinh doanh, công ty cần phải hiểu rõ về thị trường và khách hàng mục tiêu của mình. Phân tích thị trường giúp công ty hiểu rõ về sự cạnh tranh và cơ hội trong thị trường, trong khi phân tích khách hàng mục tiêu giúp công ty hiểu rõ về nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

Chương 5: Hành vi người tiêu dùng

Chương này đề cập đến quá trình nghiên cứu thị trường và cách sử dụng các phương pháp nghiên cứu để thu thập thông tin về thị trường và khách hàng. Nghiên cứu thị trường là quá trình thu thập và phân tích thông tin về thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh để giúp công ty đưa ra các quyết định marketing hiệu quả.

Chương 6: Hành vi khách hàng tổ chức

Chương này giúp người đọc hiểu về tiêu chuẩn đánh giá và lựa chọn thị trường mục tiêu. Công ty cần phải lựa chọn thị trường mục tiêu phù hợp để tập trung các hoạt động marketing của mình. Tiêu chuẩn đánh giá bao gồm khả năng tiếp cận, kích thước và tiềm năng của thị trường, trong khi lựa chọn thịtrường mục tiêu phải dựa trên nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

Chương 7: Hoạch định giá trị cho khách hàng mục tiêu

Chương này đề cập đến phân loại và định giá sản phẩm. Các sản phẩm có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau, như dựa trên tính chất của sản phẩm, mức độ tiếp cận của khách hàng và mục đích sử dụng. Định giá sản phẩm là quá trình xác định giá cả sản phẩm để đạt được lợi nhuận mong muốn và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Chương 8: Sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu

Chương này giúp người đọc hiểu về quản lý sản phẩm và cách phát triển sản phẩm. Quản lý sản phẩm là quá trình quản lý vòng đời sản phẩm, từ giai đoạn phát triển, sản xuất, tiếp thị và bán hàng. Quá trình phát triển sản phẩm bao gồm các bước như nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, đánh giá sản phẩm, thiết kế sản phẩm, thử nghiệm sản phẩm và bảo trì sản phẩm.

Chương 9: Phát triển sản phẩm mới, vòng đời sản phẩm

Chương này đề cập đến quản lý thương hiệu và cách xây dựng hình ảnh thương hiệu tích cực. Thương hiệu là một phần quan trọng trong hoạt động marketing của công ty và đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng lòng tin và niềm tin của khách hàng. Quản lý thương hiệu bao gồm các hoạt động như xây dựng hình ảnh thương hiệu, quản lý danh tiếng thương hiệu, quảng bá thương hiệu và bảo vệ thương hiệu.

Chương 10: Nghiên cứu khách hàng về giá

Các chiến lược định giá bao gồm giá cơ bản, giá cạnh tranh, giá hiệu quả, giá phân đoạn và giá độc quyền. Cuốn sách giải thích cách để đưa ra quyết định định giá thông minh, từ việc xác định chi phí sản xuất và lợi nhuận mong muốn đến việc đánh giá giá trị sản phẩm với khách hàng.

Chương cũng nêu bật các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định định giá, bao gồm tình trạng kinh tế, cạnh tranh, chiến lược sản phẩm và khách hàng. Ngoài ra, cuốn sách cũng giải thích cách để tăng giá trị sản phẩm thông qua các chiến lược giá, bao gồm hiện thị giá trị, giảm giá, quản lý giá, tăng giá và chiến lược phân cấp giá.

Chương 11: Chiến lược giá ???

Chương này cung cấp cho người đọc những bài học quan trọng về cách định giá sản phẩm và dịch vụ một cách hiệu quả. Điều này giúp cho các doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định định giá thông minh, giúp tăng doanh số và lợi nhuận. Cuốn sách cũng giải thích cách để đánh giá hiệu quả của các chiến lược định giá và đưa ra các chiến lược điều chỉnh để đạt được mục tiêu kinh doanh của công ty.

Chương này giúp người đọc hiểu về quản lý kênh phân phối và cách phân phối sản phẩm. Kênh phân phối là các hoạt động liên quan giữa các bên trong chuỗi cung ứng của sản phẩm và dịch vụ, từ nhà sản xuất đến khách hàng cuối cùng. Quản lý kênh phân phối bao gồm quản lý các kênh phân phối khác nhau, từ kênh phân phối trực tiếp đến kênh phân phối gián tiếp, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Chương 13: Bán lẻ và bán sỉ ???

Chương này 

trình bày về hoạt động bán lẻ và bán buôn trong lĩnh vực kinh doanh. Cuốn sách giải thích về các hình thức bán lẻ và bán buôn, bao gồm các cửa hàng bán lẻ, siêu thị, đại lý, nhà bán buôn và nhà phân phối.

Chương cũng nêu ra những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán lẻ và bán buôn, bao gồm vị trí, mặt bằng, sản phẩm, giá cả và mối quan hệ với khách hàng. Cuốn sách cung cấp cho người đọc những bài học quan trọng về cách tạo ra trải nghiệm mua sắm tốt cho khách hàng, cách quản lý các hoạt động bán hàng và tăng cường quan hệ với khách hàng.

Trong chương cũng đề cập đến các chiến lược tiếp thị bán lẻ và bán buôn, bao gồm chiến lược định vị, chiến lược sản phẩm, chiến lược giá cả và chiến lược giao hàng. Ngoài ra, cuốn sách còn giải thích về các xu hướng mới trong lĩnh vực bán lẻ và bán buôn, bao gồm sự phát triển của thương mại điện tử và ứng dụng của công nghệ trong các hoạt động bán hàng.

Chương 14: Truyền thông giá trị cho khách hàng ???

Chương này giúp người đọc hiểu về truyền thông. Tiếp thị xã hội là quá trình tạo dựng mối quan hệ với khách hàng thông qua các mạng xã hội và các kênh truyền thông xã hội khác. Truyền thông xã hội là một phương tiện quan trọng để tạo dựng thương hiệu và tương tác với khách hàng.

Chương 15: Quảng cáo và PR

Chương này giải thích về các phương tiện quảng cáo, bao gồm truyền hình, radio, báo chí, tạp chí và quảng cáo trực tuyến.

Chương cũng đề cập đến các yếu tố ảnh hưởng đến quảng cáo và quan hệ công chúng, bao gồm mục đích, tiếp cận khách hàng, thông điệp quảng cáo và tầm ảnh hưởng của các phương tiện quảng cáo.

Chương giải thích về các chiến lược quảng cáo và quan hệ công chúng, bao gồm chiến lược quảng cáo tích cực, chiến lược quảng cáo phản đối, chiến lược bảo vệ thương hiệu và chiến lược quan hệ công chúng. Ngoài ra, còn trình bày về các phương pháp đánh giá hiệu quả của quảng cáo và quan hệ công chúng, bao gồm đo lường nhận thức, đo lường hành vi và đo lường kết quả.

Nội dung trong chương cũng nêu bật vai trò của quan hệ công chúng trong việc tạo dựng hình ảnh thương hiệu và quản lý các tình huống khẩn cấp. Cuốn sách cũng giải thích về quy trình lập kế hoạch quảng cáo và quan hệ công chúng, bao gồm việc định vị khách hàng, lựa chọn thông điệp và các phương tiện quảng cáo phù hợp, cũng như đánh giá hiệu quả của chiến dịch.

Chương 16: Bán hàng cá nhân và khuyến mãi

Ở đây giới thiệu về bán hàng cá nhân và khuyến mãi bán hàng. Cuốn sách giải thích về các yếu tố ảnh hưởng đến bán hàng cá nhân, bao gồm kỹ năng bán hàng, quản lý bán hàng và quản lý khách hàng.

Chương này cũng đề cập đến các chiến lược bán hàng, bao gồm chiến lược bán hàng cá nhân, chiến lược bán hàng tập thể và chiến lược bán hàng qua điện thoại. Ngoài ra, cuốn sách còn trình bày về các chiến lược khuyến mãi bán hàng, bao gồm giảm giá, tặng quà và phiếu quà tặng.

Chương cũng cung cấp cho người đọc các kỹ năng cần thiết để quản lý các hoạt động bán hàng và khuyến mãi bán hàng, bao gồm lập kế hoạch, triển khai và đánh giá hiệu quả.

Chương 17: Marketing trực tiếp và online

Chương này trình bày về tiếp thị trực tiếp và trực tuyến, xây dựng mối quan hệ trực tiếp với khách hàng. Cuốn sách giải thích về các hình thức tiếp thị trực tiếp và trực tuyến, bao gồm email marketing, tin nhắn văn bản, quảng cáo trực tuyến và trang web bán hàng.

Trong chương cũng đề cập đến các chiến lược tiếp thị trực tiếp và trực tuyến, bao gồm xây dựng danh sách khách hàng, định vị khách hàng, lựa chọn sản phẩm và dịch vụ phù hợp, quản lý chiến dịch tiếp thị và đo lường hiệu quả.

Ở đây giúp người đọc hiểu rõ hơn về vai trò của tiếp thị trực tiếp và trực tuyến trong xây dựng mối quan hệ trực tiếp với khách hàng và tạo ra trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho khách hàng. Cuốn sách cũng cung cấp cho người đọc các kiến thức và kỹ năng cần thiết để triển khai các chiến lược tiếp thị trực tiếp và trực tuyến, từ việc xây dựng danh sách khách hàng, định vị khách hàng đến quản lý chiến dịch tiếp thị và đo lường hiệu quả. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý tiếp thị và người làm trong lĩnh vực tiếp thị trực tiếp và trực tuyến.

Chương 18: Tạo lợi thế cạnh tranh

Chương này giới thiệu khái niệm lợi thế cạnh tranh và các yếu tố ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp, bao gồm chi phí sản xuất, quản lý sản phẩm, quản lý khách hàng và quản lý quan hệ cung ứng.

Cuốn sách cũng đề cập đến các chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh, bao gồm chiến lược giá cả, chiến lược sản phẩm, chiến lược quảng cáo và chiến lược định vị thương hiệu.

Cuốn sách giúp người đọc hiểu rõ hơn về tạo lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực tiếp thị và cung cấp cho họ các kiến thức và kỹ năng cần thiết để đánh bại đối thủ cạnh tranh. Cuốn sách cũng giải thích về các chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh, như chiến lược giá cả, sản phẩm, quảng cáo và định vị thương hiệu. Cuốn sách cũng cung cấp cho người đọc các kỹ năng quản lý sản phẩm, khách hàng và quan hệ cung ứng để đạt được lợi thế cạnh tranh

Chương 19: Thị trường toàn cầu

Chương đề cập đến các chiến lược tiếp thị toàn cầu, bao gồm tiếp cận thị trường toàn cầu, định vị sản phẩm và dịch vụ, quản lý sản phẩm và quản lý giá cả.

Chương này giúp người đọc hiểu rõ hơn về thị trường toàn cầu và cung cấp cho họ các kiến thức và kỹ năng cần thiết để tiếp cận thị trường toàn cầu và đạt được thành công trong lĩnh vực tiếp thị quốc tế. Ở đây cũng giải thích về các chiến lược tiếp thị toàn cầu, bao gồm định vị sản phẩm và dịch vụ, quản lý sản phẩm và giá cả, và cung cấp cho người đọc các kỹ năng quản lý sản phẩm, khách hàng và quan hệ cung ứng để đạt được thành công trong thị trường toàn cầu.

Chương 20: Marketing bền vững: trách nhiệm xã hội và đạo đức

Ở đây giải thích về các vấn đề liên quan đến tiếp thị bền vững, bao gồm bảo vệ môi trường, bảo vệ người tiêu dùng và đạo đức kinh doanh.

Cuốn sách cũng đề cập đến các chiến lược tiếp thị bền vững, bao gồm tiếp cận khách hàng thông qua sản phẩm và dịch vụ bền vững, đẩy mạnh tiếp thị xã hội và các hoạt động tài trợ xã hội.

Cuốn sách giúp người đọc hiểu rõ hơn về tiếp thị bền vững và trách nhiệm xã hội và cung cấp cho họ các kiến thức và kỹ năng cần thiết để triển khai các chiến lược tiếp thị bền vững. Cuốn sách giải thích về các vấn đề đạo đức trong lĩnh vực tiếp thị và cung cấp cho người đọc các kỹ năng quản lý sản phẩm và quan hệ khách hàng để đảm bảo rằng các hoạt động tiếp thị đều đáp ứng được các tiêu chuẩn đạo đức và trách nhiệm xã hội

Đó là những chương chính của cuốn sách “Nguyên lý Tiếp thị” của Philip Kotler và Gary Armstrong. Qua việc tìm hiểu các chương này, người đọc có thể nắm được những kiến thức cơ bản về tiếp thị và áp dụng chúng vào các hoạt động kinh doanh của mình. Cuốn sách này là tài liệu cần thiết cho các sinh viên chuyên ngành kinh doanh và cũng là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các chuyên gia tiếp thị.

Sách Nguyên Lý Tiếp Thị

Nếu bạn bước đầu làm quen với Marketing và muốn tìm hiểu một cách bài bản, mình rất khuyến khích bạn đọc cuốn “Nguyên lý tiếp thị” hay Principles of Marketing của tác giả Philip Kotler và Gary Amstrong.
Đọc cuốn sách này không nên có tư tưởng mì ăn liền!

(Một số người tìm sách Marketing căn bản của Philip Kotler. Đó cũng chính là cuốn này)

Nếu bạn đã muốn tìm hiểu marketing căn bản và bài bản. Dưới đây là 2 lựa chọn mình đề nghị cho bạn.

Leave a Reply