Category Archives: Góc SV

Hướng dẫn sinh viên các vấn đề về khóa luận tốt nghiệp, thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học.

AIRBNB: SIÊU ĐỘT PHÁ CỦA THẾ KỶ 21

Hầu hết tất cả các thương hiệu mới đều chỉ cải tiến hoặc nâng cao đôi chút những khác biệt so với hiện tại, nhưng Airbnb đã tạo ra một thị trường hoàn toàn mới, một thị trường chưa từng tồn tại trước đây. Luôn có những người cần thuê nhà và luôn có những […]