Category Archives: Marketing căn bản

Những kiến thức cơ bản về marketing. Có nơi gọi là Nguyên lý (cơ bản) Marketing.

Phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu, định vị

S - T - P

Bước S – T – P (phân khúc thị trường – Chọn thị trường mục tiêu – Định vị) là bước chiến lược quan trọng. Bước này làm tiền đề cho các nỗi lực Marketing mix tiếp theo. Bước S – T – P nếu làm tốt là DN đã có định hướng hợp lý […]

Hệ thống thông tin Marketing

hệ thống thông tin marketing

Hệ thống thông tin marketing được thiết lập nhằm phục vụ nhà quản trị. Quản trị được cho là một công việc vừa có tính khoa học, vừa có tính nghệ thuật. Tính nghệ thuật thể hiện ở chỗ nhà quản trị có sự khéo léo, sáng tạo trong xử lý tình huống. Tính khoa […]

Marketing là gì

marketing căn bản

Bài này giới thiệu khái niệm cơ bản về marketing, trả lời câu hỏi marketing là gì, cùng với một số ví dụ minh họa. Chuyện về bằng cấp Cách đây ít lâu tôi được hỏi về chuyện bằng cấp. Người hỏi băng khoăn về vai trò của tấm bằng, nhất là bằng Việt Nam. […]