Blog của Phong sử dụng thông tin đăng nhập và các thông tin cá nhân khác của người dùng để cải tiến trải nghiệm.

Bằng việc tiếp tục sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Blog của Phong, người dùng đồng ý chính sách quyền riêng tư trên.

Người dùng cũng có thể tùy ý ngưng sử dụng dịch vụ từ Blog của Phong vào bất kỳ lúc nào.