Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) – Cách máy hiểu bạn nói

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing – NLP) là một lĩnh vực nghiên cứu trong khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo, liên quan đến việc khai thác và xử lý ngôn ngữ được sử dụng trong giao tiếp giữa con người và máy tính. NLP có thể giúp máy tính hiểu và xử lý các đoạn văn bản, lời nói, email, tin nhắn và các dạng thông tin ngôn ngữ tự nhiên khác.

NLP 1024x542 1

NLP bao gồm các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên, bao gồm phân tích ngữ nghĩa, phân tích cú pháp, phân tích tình cảm, dịch máy, tạo câu tự động, và nhận dạng giọng nói. Nó cũng liên quan đến việc áp dụng các phương pháp học máy và trí tuệ nhân tạo để tạo ra cácmô hình và hệ thống thông minh có khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Các ứng dụng của NLP rất đa dạng và phổ biến, từ hỗ trợ khách hàng qua các chatbot đến phân tích cảm xúc trong các bài đăng trên mạng xã hội, hoặc tạo ra các hệ thống dịch thuật tự động. Ngoài ra, NLP còn được sử dụng trong các lĩnh vực như tìm kiếm thông tin, phân tích dữ liệu và định hướng nội dung, hay trong lĩnh vực y tế để phân tích các bộ dữ liệu y tế và đưa ra các chẩn đoán.

Phân tích cảm xúc (sentiment analysis) trong social media

Phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis) trong social media là một trong những ứng dụng thực tế của NLP. Quá trình phân tích cảm xúc thường bao gồm các bước sau:

 1. Thu thập dữ liệu: Dữ liệu được thu thập từ các nguồn social media như Twitter, Facebook hay Instagram.
 2. Tiền xử lý dữ liệu: Các bước tiền xử lý dữ liệu như loại bỏ các ký tự đặc biệt, chuyển đổi dữ liệu sang dạng chữ thường, loại bỏ stopwords (các từ phổ biến không mang ý nghĩa) và tiền xử lý khác.
 3. Phân tích ngữ nghĩa: Bước này sử dụng các kỹ thuật NLP để phân tích các từ trong câu, cân nhắc đến sự liên kết giữa các từ, xác định các từ khóa và các đặc điểm ngữ pháp của câu.
 4. Phân tích cảm xúc: Sau khi đã phân tích ngữnghĩa của câu, các thuật toán NLP sẽ đưa ra dự đoán về cảm xúc chủ đạo của câu, như tích cực (positive), tiêu cực (negative) hoặc trung lập (neutral).
 5. Đánh giá kết quả: Sau khi đã phân tích được các cảm xúc, các kết quả này sẽ được đánh giá để đưa ra kết luận về ý kiến của người dùng về một chủ đề nào đó.

Các thuật toán phân tích cảm xúc thường sử dụng các phương pháp học máy, như mạng neural, máy học tăng cường (reinforcement learning), hoặc SVM (Support Vector Machine). Các thuật toán này được huấn luyện trên các tập dữ liệu đã được gán nhãn (labeled data) để có thể dự đoán cảm xúc của các câu mới.

Việc phân tích cảm xúc trong social media có thể giúp các doanh nghiệp, chính phủvà các tổ chức có cái nhìn chính xác hơn về ý kiến của khách hàng hoặc cộng đồng về các dịch vụ, sản phẩm hoặc chủ đề liên quan đến họ. Nó cũng có thể giúp họ đưa ra các chính sách và quyết định hiệu quả để cải thiện hình ảnh của thương hiệu hoặc tăng cường tương tác với khách hàng.

Phân tích cảm xúc dự đoán hành vi khách hàng

Sentiment analysis có thể được sử dụng để dự đoán hành vi khách hàng. Bằng cách phân tích cảm xúc và ý kiến của khách hàng về một sản phẩm hoặc dịch vụ, các doanh nghiệp có thể đánh giá được sự hài lòng của khách hàng và dự đoán hành vi tiếp theo của họ.

B04881 chapter01 06

Ví dụ, nếu nhiều khách hàng phản hồi tích cực về sản phẩm mới của một công ty, công ty có thể dự đoán được rằng số lượng khách hàng mua sản phẩm đó sẽ tăng trong tương lai. Tương tự, nếu nhiều khách hàng phản hồi tiêu cực về một dịch vụ, công ty có thể dự đoán được rằng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ đó sẽ giảm trong tương lai.

Tuy nhiên, để đưa ra những dự đoán chính xác về hành vi khách hàng, ngoài việc sử dụng sentiment analysis, các doanh nghiệp cần phải kết hợp với các phương pháp khác như hành vi mua hàng trước đây, độ tuổi, giới tính, địa điểm, và các yếu tố khác để đánh giá khách hàng. Việc phân tích cảm xúc chỉ là một phần của quá trình đánh giá hành vi khách hàng và cần được xem xét trong bối cảnh tổng thể của các thông tin khách hàng.

Ngoài ra, để đưa ra những dự đoán chính xác, cần phải có một mô hình phân tích cảm xúc được huấn luyện trên các tập dữ liệu đại diện cho khách hàng và thương hiệu của công ty. Việc huấn luyện mô hình phân tích cảm xúc đòi hỏi các tập dữ liệu có chất lượng cao và phải được cập nhật thường xuyên để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của mô hình.

Vì vậy, các nền tảng mạng xã hội có lượng người dùng lớn, người dùng thật, dùng thường xuyên như Facebook, Tiktok, Youtube…có lợi thế lớn về nguồn dữ liệu để huấn luyện thuật toán.

Một số hạn chế của phân tích cảm xúc trong social media

Sentiment analysis trong social media có một số hạn chế sau:

 1. Sự mâu thuẫn và đa nghĩa của ngôn ngữ: Ngôn ngữ trong social media thường rất đa dạng, phức tạp và thay đổi liên tục. Các từ và cụm từ có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau, và những cụm từ này có thể được sử dụng để biểu thị các cảm xúc khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh. Do đó, việc phân tích cảm xúc trong social media là một thách thức lớn.
 2. Sự thiếu chính xác trong dữ liệu: Social media có thể chứa nhiều dữ liệu không chính xác, như các từ viết tắt, ngôn ngữ lóng, hoặc các lỗi chính tả. Điều này có thể làm giảm tính chính xác của kết quả phân tích cảm xúc.
 3. Sự tiêu cực và thù địch trong bình luận: Trên social media, các bình luận tiêu cực và thù địch có thể được phát hiện nhiều hơn so với các bình luận tích cực. Điều này có thể dẫn đến sự thiên vị trong kết quả phân tích cảm xúc và ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh và marketing của các doanh nghiệp.
 4. Sự thiếu đối xứng: Các bình luận tiêu cực có thể được đăng tải nhiều hơn so với các bình luận tích cực, do đó, kết quả phân tích cảm xúc có thể bị thiếu đối xứng và không đại diện cho tất cả các quan điểm và ý kiến của khách hàng.
 5. Sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ: Social media có thể thu hút người dùng từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, với các văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Sự khác biệt này có thể làm cho việc phân tích cảm xúc trở nên phức tạp hơn, do các thuật toán phân tích cảm xúc phải xử lý các từ và cụm từ thuộc các ngôn ngữ và văn hóa khác nhau.
 6. Sự ảnh hưởng của cảm xúc giả: Người dùng social media có thể viết các bình luận với mục đích gây chú ý hoặc lừa đảo, và những bình luận này có thể không phản ánh thực tế hoặc ý kiến thật sự của họ. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của kết quả phân tích cảm xúc.
 7. Sự thiếu khả năng phân tích tâm trạng: Sentiment analysis chỉ có thể phân tích được các cảm xúc cụ thể của người dùng như tích cực, tiêu cực hoặc trung lập, nhưng không thể phân tích được tâm trạng phức tạp, như sự lo lắng, sự căng thẳng, sự hạnh phúc, và các tâm trạng khác. Điều này có thể giới hạn khả năng phân tích cảm xúc trong social media và không đưa ra được thông tin đầy đủ và chính xác về cảm xúc của người dùng.

Tóm lại, sentiment analysis trong social media có một số hạn chế do sự đa dạng và đa nghĩa của ngôn ngữ, sự thiếu đối xứng trong bình luận, sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ, sự thiếu khả năng phân tích tâm trạng và sự ảnh hưởng của các cảm xúc giả. Các hạn chế này có thể làm giảm tính chính xác của kết quả phân tích cảm xúc và cần được xem xét khi sử dụng sentiment analysis trong social media.

NLP ứng dụng trong máy tìm kiếm (search engine)

NLP có thể được sử dụng trong máy tìm kiếm để cải thiện khả năng tìm kiếm và khả năng hiển thị kết quả tìm kiếm cho người dùng. Dưới đây là một số cách NLP được sử dụng trong máy tìm kiếm:

 1. Phân tích cú pháp (parsing): Kỹ thuật phân tích cú pháp giúp máy tính hiểu được cấu trúc câu và các thành phần cú pháp trong văn bản. Điều này có thể giúp máy tính xác định được những từ khóa quan trọng trong câu và đưa ra kết quả tìm kiếm chính xác hơn.
 2. Tách từ (tokenization): Kỹ thuật tách từ giúp máy tính phân tách các từ và dấu câu trong văn bản. Điều này giúp máy tính xác định được các từ khóa quan trọng trong văn bản và tìm kiếm các tài liệu chứa các từ khóa này.
 3. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP): Các thuật toán NLP có thể được sử dụng để phân tích và hiểu được ý nghĩa của câu và văn bản. Ví dụ, các thuật toán NLP có thể được sử dụng để phân tích các từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa, giúp máy tính đưa ra kết quả tìm kiếm chính xác hơn.
 4. Tìm kiếm thông minh (smart search): Các thuật toán tìm kiếm thông minh có thể được sử dụng để cải thiện khả năng tìm kiếm của máy tính. Ví dụ, các thuật toán tìm kiếm thông minh có thể sử dụng các kỹ thuật NLP để hiểu ý nghĩa của từ khoá và đưa ra kết quả tìm kiếm phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng.
 5. Phát hiện lỗi chính tả (spell checking): Các thuật toán phát hiện lỗi chính tả có thể được sử dụng để cải thiện khả năng tìm kiếm của máy tính. Khi người dùng nhập các từ khoá tìm kiếm có lỗi chính tả, các thuật toán này có thể đề xuất các từ khóa thay thế chính xác hơn để đưa ra kết quả tìm kiếm chính xác hơn.
 6. Phân tích cảm xúc (sentiment analysis): Các thuật toán phân tích tình cảm có thể được sử dụng để phân tích ý kiến của người dùng về một sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này có thể giúp máy tính đưa ra kết quả tìm kiếm phù hợp với nhu cầu và sở thích của người dùng.
 7. Tự động thêm từ đồng nghĩa (synonym expansion): Các thuật toán tự động thêm từ đồng nghĩa có thể được sửdụng để cải thiện khả năng tìm kiếm của máy tính. Khi người dùng nhập một từ khóa tìm kiếm, các thuật toán này có thể tự động thêm các từ đồng nghĩa hoặc từ liên quan khác để mở rộng kết quả tìm kiếm và đưa ra kết quả chính xác hơn.

Tóm lại, NLP có thể được sử dụng trong máy tìm kiếm để cải thiện khả năng tìm kiếm và khả năng hiển thị kết quả tìm kiếm cho người dùng. Các kỹ thuật NLP giúp máy tính hiểu và phân tích văn bản, xác định các từ khóa quan trọng và đưa ra kết quả tìm kiếm chính xác hơn. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt nhất, cần kết hợp các kỹ thuật NLP với các thuật toán tìm kiếm thông minh và các phương phápkhác để cải thiện khả năng tìm kiếm và đưa ra kết quả tìm kiếm chính xác và phù hợp với nhu cầu của người dùng.

Ứng dụng NLP trong máy tìm kiếm 

keyword intent four types

Giả sử bạn đang tìm kiếm thông tin về “cách chăm sóc da mặt”. Nếu bạn nhập từ khóa “cách chăm sóc da” vào máy tìm kiếm, kết quả tìm kiếm của bạn có thể bao gồm các trang web liên quan đến chăm sóc da toàn thân, chăm sóc da tay, chăm sóc da chân, và các loại sản phẩm chăm sóc da khác.

Tuy nhiên, nếu máy tìm kiếm được trang báo nào đó sử dụng NLP để phân tích câu hỏi của bạn và hiểu được rằng bạn đang tìm kiếm thông tin về “cách chăm sóc da mặt”, thì kết quả tìm kiếm sẽ trở nên chính xác hơn và chỉ hiển thị các trang web liên quan đến chăm sóc da mặt.

Điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng các thuật toán NLP để phân tích ý nghĩa của câu hỏi và các từ khóa liên quan. NLP có thể giúp máy tính hiểu được rằng “chăm sóc da mặt” là một đơn vị ý nghĩa và nó cần hiển thị các trang web liên quan đến chăm sóc da mặt, chứ không phải chăm sóc da toàn thân hoặc các loại sản phẩm khác.

Ngoài ra, NLP còn có thể giúp máy tính hiểu được các từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa, giúp máy tính đưa ra kết quả tìm kiếm chính xác hơn. Ví dụ, nếu bạn nhập từ khóa “chăm sóc da mặt” và máy tính được trang web nào đó sử dụng NLP để hiểu rằng “chăm sóc da mặt” và “dưỡng da mặt” là hai từ có ý nghĩa tương đương, thì kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị các trang web liên quan đếncả hai từ khóa này, giúp bạn tìm được thông tin chính xác hơn.

Ngoài ra, NLP còn có thể sử dụng để phát hiện các lỗi chính tả và đề xuất các từ khóa thay thế chính xác hơn, giúp máy tính đưa ra kết quả tìm kiếm chính xác hơn và tránh những kết quả không liên quan đến nhu cầu của người dùng.

Một số thuật toán NLP phổ biến

Dưới đây là một số loại thuật toán NLP phổ biến:

Trên đây chỉ là một số loại thuật toán NLP phổ biến và còn rất nhiều loại khác nữa được sử dụng trong lĩnh vực này. 

Leave a Reply