Category Archives: SPSS

Kiểm định giả thuyết thống kê bằng phần mềm SPSS

hypothesis giả thuyết kiểm định

Phần này sử dụng phầm mềm IBM SPSS để kiểm định giả thuyết thống kê. Kiểm định sự liên quan của 2 biến định tính Biến có thang đo danh nghĩa (nominal) hay thứ bậc (ordinal) là biến có thang đo định tính. Để kiểm định sự liên quan giữa hai biến định tính ta […]

Chương trình Công nghệ giáo dục có giúp trẻ đọc, viết tốt hơn so với chương trình thường

Gần đây dư luận bàn tán xôn xao về một cách dạy đánh vần mới được hướng dẫn trong sách Công nghệ giáo dục. Cách hướng dẫn đánh vần trên có một số điểm khác so với cách dạy truyền thống. Một phần không nhỏ dư luận nghi ngờ khả năng đọc, viết của trẻ. […]

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS phân tích dữ liệu

spss

Trong nghiên cứu khoa học, xét theo tính chất của dữ liệu nghiên cứu thì có nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Phần mềm SPSS do IBM phát triển hiện được sử dụng phổ biến nhằm phân tích dữ liệu định lượng cho các nghiên cứu xã hội tại Việt Nam. Trong […]