Hướng dẫn phân tích dữ liệu nghiên cứu với phần mềm SPSS
5 (100%) 1 vote

Trong nghiên cứu khoa học, xét theo tính chất của dữ liệu nghiên cứu thì có nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Phần mềm SPSS do IBM phát triển hiện được sử dụng phổ biến nhằm phân tích dữ liệu định lượng cho các nghiên cứu xã hội tại Việt Nam. Trong loạt bài này, tác giả hướng dẫn sử dụng SPSS để phân tích dữ liệu.

Đây là phần mềm có trả phí. Ngoài SPSS, còn nhiều phần mềm khác có chức năng tương tự. Một phần mềm miễn phí mạnh mẽ được nhiều nhà nghiên cứu sử dụng là R.

Các nội dung sẽ được giới thiệu:

 1. Giới thiệu chung về SPSS và các thao tác khởi tạo cơ bản
 • Giới thiệu chung
 • Một số khái niệm cơ bản
 • Quy trình xử lý và phân tích dữ liệu bằng SPSS
 • Khai báo biến và nhập liệu
 • Một số xử lý
 • Thay đổi một số mặc định
 1. Tóm tắt và trình bày dữ liệu nghiên cứu
 • Làm sạch dữ liệu
 • Tạo bảng đơn biến
 • Lập bảng tổng hợp
 • Trình bày biểu đồ
 1. Kiểm định mối liên hệ giữa các biến
 • Kiểm định Chi bình phương
 • Kiểm định về trị trung bình của 1 tổng thể
 • Kiểm định về sự bằng nhau của trung bình 2 tổng thể
 • Phân tích phương sai ANOVA
 1. Tương quan và hồi quy tuyến tính
 • Tương quan tuyến tính
 • Hồi quy đơn biến
 • Hồi quy đa biến
 • Kiểm định các giả thuyết
 1. Kiểm định độ tin cậy của thang đo và phân tích nhân tố khám phá EFA
 • Đánh giá độ tin cậy thang đo bằng Cronbach’s Alpha
 • Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA

Những nội dung được giới thiệu bên trên là chưa hết chức năng của phần mềm SPSS nhưng tạm đủ với đa số các đề tài NCKH của sinh viên.

Với các đề tài có mục đích phân khúc thị trường có thể sử dụng chức năng phân tích cụm (clusters analysis) của SPSS.

Với các đề tài có mô hình đề xuất là mô hình có cấu trúc thì cần cài đặt thêm AMOS để phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM).

Bộ dữ liệu sau được dùng để thực hành cơ bản
https://app.box.com/s/3ejkl7hxt96voz4xj8615wavshfvfqa5

Hướng dẫn phân tích dữ liệu nghiên cứu với phần mềm SPSS

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *