script của Facebook

Chương trình Công nghệ giáo dục có giúp trẻ đọc, viết tốt hơn so với chương trình thường
Gần đây dư luận bàn tán xôn xao về một cách dạy đánh vần mới được hướng dẫn trong sách Công nghệ giáo dục. Cách hướng dẫn đánh vần trên có một số điểm khác so với cách dạy truyền thống. Một phần không nhỏ dư luận nghi ngờ khả năng đọc, viết của trẻ.… (0 comment)

Học làm người
Nhân đọc “Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương” của Sara Imas. Trong các thứ dạy, có lẽ dạy làm người là toàn diện nhất, quan trọng nhất và có tính dài hạn nhất. Ai ai cũng phải học, tuy nhiên, cách học và dạy mang tính tự phát vẫn rất phổ biến. Học… (0 comment)

Dốt mà không dám hỏi
Hồi mới bắt đầu triển khai Fsoft, có lần khách Tây sang dạy cho quân của tôi một công nghệ mới. Sau cả buổi chiều vất vả dạy dỗ, tối đến khách hàng tâm sự: “Bọn tao không thể làm với chúng mày được. Quân của chúng mày dốt quá”. Tôi tức lắm hỏi lại:… (0 comment)