Hệ thống thông tin Marketing

hệ thống thông tin marketing

Hệ thống thông tin marketing được thiết lập nhằm phục vụ nhà quản trị. Quản trị được cho là một công việc vừa có tính khoa học, vừa có tính nghệ thuật. Tính nghệ thuật thể hiện ở chỗ nhà quản trị có sự khéo léo, sáng tạo trong xử lý tình huống. Tính khoa […]

Lớp nghiên cứu Marketing 2

môn nghiên cứu marketing 2, học về ibm spss

Học phần nghiên cứu Marketing 2 Học phần nghiên cứu marketing 2 trang bị cho sinh viên khả năng xử lý và phân tích  số liệu. Việc hiểu biết thuần thục về các phương pháp phân tích dữ liệu sẽ giúp cho nhà nghiên cứu có cơ sở để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu […]

Lớp cương nguyên lý Marketing

đề cương môn học nguyên lý marketing

Nguyên lý Marketing Học phần nguyên lý marketing bao gồm 10 chương, trước hết làm rõ các khái niệm cơ bản của marketing như khái niệm marketing, marketing mix, vấn đề đạo đức trong hoạt động marketing. Học phần đi sâu phân tích nội dung các hoạt động marketing (quá trình marketing) như phân tích […]

Kiểm định giả thuyết thống kê bằng phần mềm SPSS

hypothesis giả thuyết kiểm định

Phần này sử dụng phầm mềm IBM SPSS để kiểm định giả thuyết thống kê. Kiểm định sự liên quan của 2 biến định tính Biến có thang đo danh nghĩa (nominal) hay thứ bậc (ordinal) là biến có thang đo định tính. Để kiểm định sự liên quan giữa hai biến định tính ta […]

Chương trình Công nghệ giáo dục có giúp trẻ đọc, viết tốt hơn so với chương trình thường

Gần đây dư luận bàn tán xôn xao về một cách dạy đánh vần mới được hướng dẫn trong sách Công nghệ giáo dục. Cách hướng dẫn đánh vần trên có một số điểm khác so với cách dạy truyền thống. Một phần không nhỏ dư luận nghi ngờ khả năng đọc, viết của trẻ. […]

Marketing là gì

marketing căn bản

Bài này giới thiệu khái niệm cơ bản về marketing, trả lời câu hỏi marketing là gì, cùng với một số ví dụ minh họa. Chuyện về bằng cấp Cách đây ít lâu tôi được hỏi về chuyện bằng cấp. Người hỏi băng khoăn về vai trò của tấm bằng, nhất là bằng Việt Nam. […]

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS phân tích dữ liệu

spss

Trong nghiên cứu khoa học, xét theo tính chất của dữ liệu nghiên cứu thì có nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Phần mềm SPSS do IBM phát triển hiện được sử dụng phổ biến nhằm phân tích dữ liệu định lượng cho các nghiên cứu xã hội tại Việt Nam. Trong […]

Nghiên cứu định tính trong marketing

nghiên cứu định tính

Nghiên cứu định tính là một dạng nghiên cứu khám phá trong đó dữ liệu được thu thập ở dạng định tính. Trong nghiên cứu thị trường, kỹ thuật sử dụng chính trong nghiên cứu định tính là thảo luận (thảo luận tay đôi, thảo luận nhóm) và các kỹ thuật diễn dịch. (*) Nghiên […]

Đề cương nghiên cứu Marketing dùng để làm gì

đề cương nghiên cứu

Đề cương nghiên cứu (hay Đề nghị nghiên cứu – Research proposal) dùng để nhà nghiên cứu và nhà quản trị liên lạc với nhau. Trong chương trình đào tạo thì Đề cương nghiên cứu dùng để GVHD và sinh viên liên lạc.   Đề cương nghiên cứu có những tác dụng sau: 1. Đề […]